Graag informeren wij u over de Nederlandse wetgeving omtrent het bezit, gebruik en aankoop van een Kruisboog.

Aanschaf Kruisboog

In Nederland is de aanschaf van een kruisboog legaal voor een ieder van 18 jaar of ouder. Wij verkopen alleen kruisbogen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. U kunt deze inscannen en uploaden via de website.

Vervoer

Tijdens het vervoer mag uw kruisboog niet direct beschikbaar zijn voor gebruik. U dient deze dus in een tas of koffer te vervoeren en de kruisboog mag niet gespannen zijn.

Gebruik

Een kruisboog mag alleen gebruikt worden op eigen (besloten) terrein. Gebruik op openbaar terrein zoals bos is niet toegestaan. Jagen met een kruisboog is in Nederland niet toegestaan.

Veiligheid

Kruisbogen zijn krachtige wapens en zeker geen speelgoed. Houd de veiligheid van de gebruiker en mogelijke omstanders altijd in acht. Richt nooit op personen en dieren. Zorg dat uw kruisboog niet op scherp staat indien u deze niet direct gaat gebruiken. Ga niet zelf  klussen aan uw kruisboog of pijlen.